SI communication е компанија која за своите клиенти им обезбедува професионални услуги од областа на бизнис консалтинг, ирзаботка на проектни апликации, односите со јавност, како и обуки  за потребите клиентите.Нашата филозофија е Kaizen, јапонски збор кој означува "подобрување " или "промени кон подобро", и кој се однесува на филозофија и практики кои се фокусираат на континуирано подобрување на процесите во производство, инженеринг, поддршка на деловните процеси и менаџментот. Kaizen се однесува на активности, кои значат постојано подобрување на сите функции, а ги вклучува сите вработени од извршниот директор до најмалиот работник. Нашата визија е да ги инспирираме и да им помогнеме на поединците, тимовите и компаниите да постигнат врвни резултати во своето работење

Зошто SI communication?

Затоа што ние создаваме вредност, затоа што ние од своите соработници и клиенти создаваме партнери со кои заедно се движиме напред, кон постојан напредок и на крај затоа што ние навистина се грижиме за своите партнери. Создавање на моќна комуникациска кампања бара страст, јасност, креативност и на највисоко можно внимание на деталите и затоа SI communication силно верува дека добрата и ефективната комуникација е основа за успех во бизнисот.  

Медија

Ohrid.