biznis konsalting

Планирањето на развој на бизнисот е една од најкритичните компоненти на секоја стратегија за обновување. За жал, не секоја компанија развива план за раст на компанијата

Придобивка # 1: "Вработените ќе знаат што да прават во итен случај".

 

Дури и од најдобрите вработени не може да се очекува да знаат што да прават при катастрофа. Оставањето на секој да реагира на свој начин само додава конфузија на настанот. Со однапред документиран план за континуитет на бизнисот и обука на вашите вработени, сите ќе бидат на истата страница - помагајќи да се обезбеди организирано, безбедно и навремено закрепнување.

Придобивка # 2: "Стратегија за осигурување за покривање на загуби".

Само осигурување не е стратегија за раст и развој на компанијата. Правилното покривање е значаен и важен дел од планот. Но, тоа не може целосно да ги покрие некои од периферните штети од настанот, како губење на клиенти, губење на пазарно учество или неуспеси во развојот или пуштањето на нов производ.

Придобивка # 3: "Инвестиција во план за развој на бизнисот".

Времето поминато во развој и одржување на план за развој на бизнисот е инвестиција во вашата компанија.

Придобивка # 4: "План за надминување на ризици во работењето."

План за развој на компанијата е проактивен план за избегнување и ублажување на ризиците поврзани со нарушување на работењето. Ги опишува чекорите што треба да се преземат пред, за време на и по настанот за одржување на финансиската одржливост на една компанија.

Si communication за потребите на своите клиенти нуди консалтинг услуги за:

  • Стратегиски развој
  • Маркетинг стратегии
  • Развој на човечки ресурси
  • Бизнис планирање

Медија

Ohrid.