ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

Правилникот за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој, Фондот за иновации и технолошки развој објавува Јавен повик за поднесување предлог проекти за финансирање под Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој.

  1. Опис на инструментот со поддршка

Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи (во понатамошниот текст само „ПЗУ“), кои ги исполнуваат условите од Правилникот.

biznis konsalting

Планирањето на развој на бизнисот е една од најкритичните компоненти на секоја стратегија за обновување. За жал, не секоја компанија развива план за раст на компанијата

Придобивка # 1: "Вработените ќе знаат што да прават во итен случај".

Biznis Plan

Секогаш, ама баш секогаш треба да имате бизнис план, по можност напишан од ваша страна

Колку и да сте ентузијасти за вашиот мал бизнис тој нема да биде успешен ако немате бизнис план за тоа како ќе започнете и како ќе го водите. Бизнис планот е есенцијален бидејќи ви дозволува да експериментирате на хартија пред да се впуштите во реалноста, не е важна големината на бизнис планот.

listener

Во секоја размена на информации, слушањето е најбитен дел од тој процес. Во текот на животот, слушаме многу повеќе говори, отколку што испорачуваме. Ефективното слушање го развива критичкото размислување и ги сведува на минимум моментите на недоразбирање.

Не секој говорник и не секоја порака ја слушаме на ист начин или од исти причини. Некои пораки за да бидат сватени и разбрани, бараат дополнителен напор во однос на слушањето, додека попладневниот кафе-муабет со пријателите го пратиме со половина внимание но пораката е најчесто целосно и правилно сватена.

presenting

Најголем дел од луѓето имаат страв од јавни настапи и презентации. Фактот дека сите очи од публиката ќе бидат фукусирани кон вас чекајќи да ја изнесете приказната поради која се дојдени да ве слушаат. Затоа треба да се потрудите да не се зажалат за времето кое ви го посветиле. Еве неколку корисни совети од Si Communication кои ќе ви помогнат за успешна испорака на вашата презентација.

komunikacija

Комуникацијата има своја битна улога во речиси секој аспект од вашиот бизнис. Добрите комуникациски вештини можат да ги зајакнат вашите вкупни перформанси.

Добрата комуникација е од големо значењево градењето на добар и успешен тим. Добрите комуникациски вештини се суштински за управување со ефикасноста на членовите од вашиот тим. На овој начин го сведувате на минимум ризикот од грешки поврзани со недоразбирање. Комуникациските вештини се особено важни во стресните периоди за вашиот бизнис, кога и најмалите и најповршните грешки може да ја колабираат вашата работа.

Body language silhouette

Ефективната употреба на јазикот на телото игра клучна улога во комуникацијата. Еве неколку совети од Si Communication за тоа како сигналите што ги праќате со своето тело да ги свртите во своја полза:

web page

Многу мали бизниси се борат со одржувањето на својата веб страна. Секогаш изгледа како да има премнногу работи,a многу малку време за да се средат сите. Со овие проверени совети, Si Communication ќе ви помогне да решите дел од проблемите кои ви се појавуваат на ова поле.

eye contact

Контактот со очи може да го подобри или скрши твојот говор. Искористувајќи го правилно можеш да ја држиш публиката повеќе инволвирана и заинтересирана за тоа што имаш да кажеш.

Размислувај за тоа на овој начин – кога се чувствуваш попријатно со соговорникот, кога тој не прави контакт со очите со тебе и неговите очи многу често лутаат насекате низ просторијата или кога додека комуницирате и со погледот е концентриран на вас. Истиот одговор може да се трансферира и за говорниците пред повеќебројна публика.

5 nacini

Започнувањето на сопствен бизнис од нула, е еден од најнапорните активности во светот на претприемништвото. Тука е потребно да се вложи извонредно многу труд и вештина, а понекогаш и многу капитал. Si Communication ви ги наведува петте чекори кои мора да ги направите доколку сакате да го придвижите вашиот новопечен бизнис кон сигурен профит.

Медија

Ohrid.