Консалтинг е дејност со која им се укажува на компаниите и организации каде се нивните осетливи точки. Консалтингот им помага на компаниите да го планираат својот следен чекор. Сето тоа е во правец на трансформација на нивната пракса во работењето со цел таа да биде поефикасна и попродуктивна. Кога една компанија се соочува со некој предизвик, тоа има потреба од консултант со кои заеднички би изнајделе решение за таа ситуација врз основа на своето знаење и искуство.

Со користење на консалтинг ќе ги подобрите вашите бизнис перформанси и за кратко време ќе успеете да креирате конкурентна и одржлива предност на компанијата. Секој бизнис има потреба од консултант кој ќе има улога на агент за промена, помагајќи го забрзувањето на стратегискиот раст и зголемување на вредноста на компанијата.

Koucing programa

Медија

Ohrid.