Обука за односи со јавност

Ден 2

 • Односи со медумите
 • Градење на ПР стратегија

Ден 3

 • Комуникација
 • Видови на комуникација
 • Бизнис комуникација
 • Бариери во комуникацијата

Ден 4

 • Вербална комуникација
 • Невербална комуникација

Ден 5

 • Презентациски вештини
 • Поготовка на презентација
 • Техники на презентација,
 • Правила во презентација

Ден 6

 • Јавен настап
 • Подготовка за јавен наста
 • Техники на јавен настап,
 • 15 правила за јавен настап
 • Вежба – Јавен настап

•    2500 денари (во цената е вклучено освежување за време на паузите, како и подарок книга), 1500 денари за невработени и студенти

Уплата на жиро-сметка: 300000002276141, Банка депонент Комерцијална банка

ЗАБЕЛЕШКА: Вашето присуство мора да го потврдите со уплата на жиро-сметката најкасно 2 дена пред почетокот на обуката, со назнака „Обука за односи со јавност“.

 

Место на одржување: ПСМ Инкубатор, Скопје.

 

 

 

Top
rainbow pen href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazimahbteds.blackjack" target="_blank">BlackJack free card game BlackJack free card game is completely free to play. There are no app-in purchases within this application; Встроенные шкафы купе на заказВстроенные шкафы купе на заказ