Александар Крстевски – студент:  Можам да кажам дека презентацијата беше многу добра. Имаше многу работи кои ги знаеме од општа култура но го занемаруваме нивното значење, па добро беше да се потсетиме на нив, а исто така дознав и некои нови интересни работи кои ќе бидат од полза. Ми беше задоволство да присуствувам на вашата презентација.

Top
stoke; Such options as splitting and doubling down are included so you can use these href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazimahbteds.blackjack" target="_blank">advanced blackjack 21 strategies in your play together with blackjack basic strategy.; Кухни из крашеного мдфКухни из крашеного мдф