Фондот за иновации на ден 28.04.2021 година, објавува Јавен конкурс за за финансирање под инструмент за поддршка „Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин оф“

  • активности за истражување и развој;
  • развој на пилот линии/производ/и и/или услуга/и;
  • активности за тестирање и валидација на нови и/или унапредени производи/услуги/процеси;
  • активности за тестирање на пазарот и валидација на потенцијалните корисници;
  • активности поврзани со заштита на интелектуална сопственост и
  • дизајн.

повеќе информации за повикот на  следниот линк: https://fitr.mk/startapuvaj3/

СИ комуникјешн изработува целосна апликација за овој повик. Контактирајте не за детали на 071 386 091.

 

Медија

Ohrid.